Nowa Europa Wschodnia

Ukraińcy w Polsce. Tu jeszcze wiele może i powinno się zdarzyć

Episode Summary

Liczba uchodźców ukraińskich w Polsce powoli się zmniejsza. Patrząc na ataki rosyjskie na infrastrukturę i zimę, Polska musi się liczyć z nową falą uchodźców, uważa Myroslava Keryk, założycielka Ukraińskiego Domu. Jej zdaniem nie można pomocy opierać tylko na dobrej woli obywateli. Socjolożka zajmująca się imigracją ukraińską zwraca uwagę na wyzwania związane z tym, że Polska przestała być kraje monoetnicznym. Widać też różnice w traktowaniu przybyszów z różnych miejsc i kultur.

Episode Notes

Podcast został zrealizowany w ramach czwartego Stołu Niemiecko-Polskiego poświęconego tematyce wschodniej. W 2022 r. do Stołu zaproszeni zostali eksperci z Ukrainy, a tematem rozmów była wojna obronna Ukrainy zaatakowanej przez Rosję.