Nowa Europa Wschodnia

Nadszedł czas wojen informacyjnych. Trzeba to dostrzec

Episode Summary

Informacja jest coraz ważniejszym elementem współczesnej wojny. Dezorganizuje wroga i bezpośrednio wpływa na jego postawy. Gen. rez. Mirosław Różański mówi o przygotowaniach do konfliktu hybrydowego.

Episode Notes

Informacja zawsze była częścią wojen i konfliktów. Jej waga wzrosła jeszcze bardziej we współczesnej  wojnie hybrydowej. Z jednej strony pozwala skutecznie używać  siły militarnej, ale równocześnie umożliwia oddziaływanie, wpływania, a nawet kontrolowania przeciwnika bez jednego wystrzału.

Gen. rez. Mirosław Różański mówi o przygotowaniach, których wymaga stawienie czoła informacyjnych agresorom. Kluczem jest edukacja i podnoszenie społecznej świadomości, ale także odpowiedzialność mediów. Państwa demokratyczne muszą prowadzić debatę i wypracować równowagę między wolnością słowa i dostępu do informacji a  konieczną kontrolą służącą bezpieczeństwu kraju. 

Opracowanie form funkcjonowania i prowadzenia wojen w świecie informacyjnym jest zadaniem nie tylko dla poszczególnych krajów, ale także dla organizacji międzynarodowych takich jak NATO czy ONZ. To może być właściwy moment, aby zacząć prace nad nową, cyfrową  Konwencją genewską.

Cykl podcastów jest realizowany we współpracy z Fundacją Bezpieczeństwa i Rozwoju "Stratpoints"

Podcast został zrealizowany ze wsparciem Departamentu Dyplomacji Publicznej NATO